„Bliżej” – rodzinne spotkania twórcze na Winogradach

Projekt „Bliżej” realizowany był w 2017 roku dzięki dofinansowaniu z Centrum Pisop. W ramach projektu odbyły się 4 spotkania arteterapeutyczne, w których brały udział rodziny z Poznania. Sesję muzykoterapeutyczną dla rodziców z przedszkolakami poprowadziła Dominika Dopierała z Fundacji Nordoff Robbins, sesję fotografioterapeutyczną dla rodzin w ramach 3, a nawet 4 pokoleń poprowadził dr Sławomir Tobis, sesję plastykoterapeutyczną dotyczącą odnawiania wspólnego mebla poprowadziła dr Mirosława Cylkowska-Nowak, a sesję choreoterapeutyczną dla mam i córek poprowadziła Paulina Wycichowska. Projekt powstał we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i przy udziale kadry uniwersyteckiej w roli prowadzących warsztaty.

Skip to content