WLKplayer

To projekt fundacji realizowany w latach 2015-17 przy wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Polegał on na stworzeniu interaktywnej mapy dźwiękowej województwa. Celem projektu było dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców dzięki stworzeniu kompletnej bazy muzycznej Wielkopolski w formie mapy – użytkownik mógł wyświetlić na mapie np. wszystkich lokalnych kompozytorów i zaznajomić się z biografią i twórczością wybranego artysty.
Strona była przetłumaczona na język angielski, aby promować lokalną scenę muzyczną również za granicą. WLKPlayer promował zarówno tę dawną muzykę jak i współczesną, gdyż na mapie umieszczeni byli również wykonawcy tworzący w ciągu ostatnich kilku lat.

Skip to content